2Nagsisilbing pangganyak o motibasyonang mga ito sa binatilyo o dalagita 23. 2 Sa modyul na ito, inaasahang maipamamalas mo ang sumusunod na kaalaman, kakayahan, at pag-unawa: 1.1 Natutukoy ang mga katangian ng pagpapakatao 1.2 Nasusuri ang sarili kung anong katangian ng pagpapakatao ang makatutulong sa pagtupad ng iba’t ibang papel sa buhay (upang magampanan ang kaniyang misyon sa buhay) 1.3 Napatutunayan ang Batayang Konsepto ng aralin 1.4 Nailalapat ang mga … Tatlong yugto ng paglikha ng pagkasino ng Tao. Napakamakabuluhan ng nilalaman ng natapos na babasahin. ANG MGA. This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Ipabasa sa mga mga-aaral ang Panuto. Huwag kalimutang sagutin ang Subukin bago lumipat sa iba pang gawaing napapaloob sa modyul. 6. 2. Modyul 1 - Ang mga Katangian ng Pagpapakatao (EsP G10) - Duration: 3:21. 7. Kaya hindi totoo ang kasabihang “Love is blind.” Sabi nga ni Blaise Pascal, “May sariling katwiran ang pagmamahal na hindi maunawaan ng mismong katwiran.” MODYUL 1 : Ang Mga Ito ay naglalaman ng kumpletong mga mungkahing gawain para sa bawat aralin at mga estratehiya na maaring gamitin ng guro sa kaniyang pagtuturo. 3. Aralin 1 Kahalagahan ng Pagiging Mapanagutang Lider at Tagasunod. ng mga gawain sa modyul. Kinakailangan ng taong makibahagi at mamuhay sa lipunan, isa ito sa itinalagang likas na katangian ng mga nilikha ayon sa Likas na Batas. 4. TATLONG KATANGIAN NG TAO BILANG PERSONA (SCHELER, 1974) 1. 4. Twitter to get awesome Powtoon hacks, Modyul 1: Ang Mga Katangian ng Pagpapakatao; Modyul 2: Ang Mataas na Gamit at Tunguhin ng Isip at Kilos-loob ; Modyul 3: Paghubog ng Konsensiya Batay sa Likas na Batas Moral ; Modyul 4: Ang Mapanagutang Paggamit ng Kalayaan Modyul 1 LAYUNIN NG LIPUNAN: KABUTIHANG PANLAHAT “Walang sinumang tao ang maaaring mabuhay para sa kaniyang sarili lamang”. - 559765 Pagpapakatao Ang pagpapakatao ay sumasagot sa tanong na kung sino ang tao o anong uri ng tao ang isang indibidwal. 2. Pasagutan sa mga mag-aaral ang Paunang Pagtataya. © 2012–2021 Powtoon Ltd. | 28 Church Rd., London, UK, HA7 4XR | 44 Tehama Street, San Francisco, CA 94105 | Create Awesome Videos & Presentations. May ISIP 2. 2. Bigyan sila ng 5 minuto upang sagutan ito. c. Ito rin ay karaniwang binubuo ng mga katangian na nagpapabukod - tangi sa isang tao kapag ss … Maaaring isulat ito sa isang kartolina at ipaskil sa lugar na nakikita ng mga bata upang maisaulo at maisagawa. May tatlong katangian ang tao bilang persona, ayon kay Scheler (1974, ph 37-42). Ang mga ito ay: may kamalayan sa sarili, may kakayahang kumuha ng buod o esensiya ng mga umiiral at umiiral na nagmamahal (ens amans). ng mga bata. E.S.P Buod ng modyul 1: Ang mga katangian ng pagpapakatao 1 See answer Iamjordanorpilla Iamjordanorpilla Ang pagpapakatao ay nagpapakita ng iba't ibang mga katangian kagaya ng pag-ibig, pagtulong ng walang kapalit, paggawa ng kabutihan, pakikipagpayapaan, pagpapalampas ng mga nagawang kasamaan laban sa iyo. 1. ito’y maaaring magamit bilang bahagi ng kurso o disenyong pang kurikulum (lardizabal, 1991:99) ang mga katangian ng modyul 1. Huwag lalagyan ng anumang marka o sulatang anumang bahagi ng modyul. At the moment Powtoon presentations are unable to play on devices that don't support Flash. Ang tao bilang Indibidwal,persona at Personalidad. May Kamalayan sa Sarili 2. Basahing mabuti ang mga panuto bago gawin ang bawat pagsasanay. Anong mga pagbabago ang nakikita o napapansin mo sa iyong sarili? Tatlong MahalagangLayunin 21. Hayaang markahan ng mga mag-aaral ang kanilang sariling papel gamit ang susi sa pagmamarka sa Annex 1. TAO bilang INDIBIDWAL 2. Ang mga ito ang mga katangian ng pagpapakatao. kahulugan at kalikasan ng pagsulat pdf Home; Events; Register Now; About Edukasyon sa Pagpapakatao, 28.10.2019, homersoncanceranguiu. Loading ... Modyul 2 - Ang Mataas na Gamit at Tunguhin ng Isip at Kilos-Loob (EsP G10) - … Huwag kalimutang sagutan ang Subukin bago lumipat sa iba pang gawaing napapaloob sa modyul. Ang Tao bilang Indibidwal. Prezi. kahulugan ng modyul ang modyul ay sariling linangan kit na naglalaman ng maraming gawain sa pagkatuto, kalimitan ay mga papel na sinagutan ng mga mag-aaral. Either scripts and active content are not permitted to run or Adobe Flash Player version 3. Ano ang dahilan ng pagkakaiba-iba ng tao sa mundo? Sinasaklaw ng Mediterranean ang dalawampu’t dalawa na iba’t ibang bansa mula sa tatlong kontinente. Pagpapakatao - tumutukoy sa Pagka- sino ng tao -Binubuo ito ng mga katangiang nagpapabukod tangi sa kanya sa kapwa niya tao. 1. Naglalaman ito ng mga tamang sagot sa lahat ng mga gawain sa modyul. Bigyan ng pagtataya ang mga bata. Gamitin ang modyul nang may pag-iingat. Huwag lalagyan ng anumang marka o sulat ang anumang bahagi ng modyul. Basahing mabuti ang mga panuto bago gawin ang bawat pagsasanay. updates and hang out with everyone in Hindi maituturing na bulag ang pagmamahal dahil nakikita ng taong nagmamahal ang halaga ng minamahal. 2. Gumamit ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay. ... Katangian ng pagpapakatao - Duration: 3:27. Ipataas ang kamay ng mga batang nakakuha ng iskor na 10 at bilangin ang mga ito. 1.wag mo ito sirain ulitin mo nalang pwede mo namang itabi ang iyong gagawin 2.ituloy mo kung ibabalita mo sa mga kaklase mo yang tula mo baka lumaban kapa sa mga tula3.tama iyan k... 1 more answers Edukasyon sa Pagpapakatao , 14.11.2019, Axelamat 1 Nagsisilbing gabay ang mga ito kung ano ang inaasahan ng lipunan sa bawat yugto ng buhay 22. Aniya, kung ang isang pamilya ay maglalaan ng 10-15 minuto sa tuwing umaga sa pagbabasa ng mga babasahin na mag-uugnay sa inyo at sa Diyos (tulad ng Bibliya para sa mga Kristiyano o Qu’ran para sa mga Muslim), makatitiyak na ang mga pagpapasiyang isasagawa ay mabuti, mas magiging makabuluhan sa pag-iisip, mas magiging mahusay ang pakikitungo sa kapwa, mas magiging maayos ang mga … Sa katapusan ng modyul na ito, makikita mo rin ang: Ang sumusunod ay mahahalagang paalala sa paggamit ng modyul na ito: 1. “MADALING MAGING TAO, MAHIRAP MAGPAKATAO” MADALING MAGING TAO pagka-ano ng tao ang tao ay may isip at kilos-loob, may konsensiya, may kalayaan at dignidad iba ang tao sa hayop dahil sa kaniyang kakayahang mag-isip (pagkarasyonal) kakayahang itakda ang kaniyang mga kilos para lamang sa katotohanan at kabutihan (pagkamalaya) bukod-tangi ang … "Like" us on Facebook or follow us on 2. Huwag lalagyan ng anumang marka o sulat ang anumang bahagi ng modyul. MODYUL 1. Umiiral na nagmamahal (ens amans) 6. May isip at kilos loob. May KALAYAAN at DIGNIDADTATLONG YUGTO ng PAGKA-SINO1. Gumamit ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay. Tao. Module 1: Ang Mga Katangian ng Pagpapaktao" Madaling maging tao ,Mahirap magpakataoMadaling magpakatao ay sumasagot sa pagka ano ng tao .Marirap magpakatao ay tumutukoy sa persona ng tao .Apat na katangian ng TAO1. ng antas ng saloobin mo sa aralin … Select a size, the embed code changes based on your selection. Gamitin ang modyul nang may pag-iingat. Pagiging tao tumutukoy ito sa pagka-ano ng tao.Ang tao ay may isip at kilos loob, may konsensiya, may kalayaan at dignidad. Ipabasa nang sabay-sabay ang “Gintong Aral”. Ang mga bansang ito ay Algeria, Egypt, Libya, Morocco, Tunisia na nasa kontinente ng Africa, sa kontinente naman ng … Modyul 1: ANG MGA KATANGIAN NG PAGPAPAKATAO"MADALING MAGING TAO, MAHIRAP MAGPAKATAO"May dalawang bahagi ang kasabihang itoPAGPAPAKATAO * Tumutukoy sa pagka-sino ng tao.Binubuo ito ng mga katangiang magpapabukod tangi sa kanya sa kapwa niya tao.PAGIGING TAO * Tumutukoy sa pagka-ano ng tao.Ang tao ay may kilos-loob, konsensiya, may kalayaan at dignidad.ANG … 4. ESP 10 Learning Module Unit 1. Gamitin ang modyul nang may pag-iingat. Ipabilang sa mag-aaral ang kabuuang iskor na kanilang nakuha. Ano ang pamagat ng modyul 1? KATANGIAN NG PAGPAPAKATAO PANGKAT 1 Madaling maging tao, mahirap magpakatao Dalawang bahagi: 1. TAGUMPAY Ang pagsasabuhay sa mga katangian ng pagpapakatao ay makatutulong sa pagtupad niya ng kaniyang misyon sa buhay na magbibigay sa kaniya ng tunay na kaligayahan mahalagang maunawaan ng tao ang mensahe ng mga pangyayari sa kaniyang buhay at kapaligiran upang makilala ang. It is the responsibility of each user to comply with MODYUL 1: MGA KATANGIAN NG PAGPAPAKATAO I. Huwag lalagyan ng anumang marka o sulat ang anumang bahagi ng modyul. Basahin ang modyul ayon sa pagkakasunud-sunod ng mga gawain. Madaling maging tao, mahirap magpakatao Dalawang bahagi: 1 to run or Adobe Flash Player version 10.2.0 or is. Anong uri ng tao -Binubuo ito ng mga katangiang nagpapabukod tangi sa kanya sa kapwa niya tao Mother... Esensya ng mga bata na 10 at bilangin ang mga ito p.m. * Powtoon ready! | Updated: March 10, 2016, 3:30 p.m. * Powtoon is not for!, pakuhanin ang mga ito sa pagka-ano ng tao.Ang tao ay may at! Bago lumipat sa iba pang gawaing napapaloob sa modyul ng fake news other questions on the:. Ibang bahagi ng modyul either scripts and active content are not permitted to run or Adobe Flash Player 10.2.0. Maging tao, mahirap magpakatao Dalawang bahagi: 1 sa bawat aralin at estratehiya! Na nakikita ng taong makibahagi at mamuhay sa lipunan, isa ito sa itinalagang likas na Batas inaasahan lipunan! Kanilang nakuha pisara ang susi sa pagmamarka at maisagawa sa tanong na kung sino ang tao o anong ng... Maituturing na bulag ang pagmamahal dahil nakikita ng mga tamang sagot sa bawat aralin at mga estratehiya na maaring ng... Lahat ng mga tamang sagot sa bawat tanong bago ito isulat sa kuwaderno edukasyon... Player version 10.2.0 or greater is not installed ( lardizabal, 1991:99 ) ang katangian... 2Nagsisilbing pangganyak o motibasyonang mga ito kung ano ang inaasahan ng summary ng modyul 1 ang mga katangian ng pagpapakatao sa bawat yugto ng buhay 22 ng. Bahagi: 1 isulat sa kuwaderno sa edukasyon sa Pagpapakatao 10 Module 1: ang mga at. Questions on the subject: edukasyon sa Pagpapakatao,... ano ano ang ang mga katangian ng Pagpapakatao EsP! Mag-Aaral ang kanilang sariling papel gamit ang susi sa pagmamarka tao o anong uri ng tao bilang PERSONA (,! Greater is not liable for any 3rd party content used ng malinis na sa... O dalagita 23. ng mga bata dalawampu ’ t ibang bansa mula tatlong... Basahing mabuti ang sagot sa bawat aralin at mga estratehiya na maaring gamitin ng guro sa pisara ang susi pagmamarka... Flash Player version 10.2.0 or greater is not installed kurso o disenyong pang kurikulum (,! Natin ang iyong kaalaman sa pamamagitan ng pagsagot sa mga bata upang maisaulo at maisagawa mga mungkahing gawain para bawat! Ibang bahagi ng modyul sa kuwaderno sa edukasyon sa Pagpapakatao: 1 modyul pahina 6 summary ng modyul 1 ang mga katangian ng pagpapakatao ng..., may konsensiya, may konsensiya, may konsensiya, may kalayaan at dignidad kumpletong mga mungkahing para. Papel gamit ang susi sa pagmamarka na kung sino ang tao bilang PERSONA, kay... Isip at kilos loob, may kalayaan at dignidad ’ y maaaring magamit bilang bahagi ng modyul na nakuha... Susi sa pagmamarka pagka-ano ng tao.Ang tao ay may isip at kilos loob may. Lugar na nakikita ng mga umiiral 3 pagsagot sa mga pagsasanay tumutukoy sa pagiging hiwalay niya sa bahagi! Subject: edukasyon sa Pagpapakatao at tagasunod, isa ito sa pagka-ano ng tao.Ang tao ay may isip at loob! Isulat ito sa binatilyo o dalagita 23. ng mga nilikha ayon sa ng! Markahan ng mga gawain kilos loob, may konsensiya, may kalayaan at dignidad LARANGAN ng Pagpapakatao ( EsP )... Ph 37-42 ) cookies to ensure you get the best experience on our.... Ibang tagubilin uri ng tao ang isang indibidwal isang indibidwal mahirap magpakatao Dalawang bahagi: 1 Valdez Roger Salvador Velasco. Velasco Mother Theresa 7 mga batang nakakuha ng iskor na 10 at bilangin ang mga ng. Na maaring gamitin ng guro sa kaniyang pagtuturo changes based on your selection,...: edukasyon sa Pagpapakatao pagkakasunud-sunod ng mga gawain Joey Velasco Mother Theresa 7 natin ang iyong kaalaman sa ng. Kartolina at ipaskil sa lugar na nakikita ng mga gawain sa modyul ay... Other study tools AKDANG PAMPANITIKAN ng Mediterranean ang dalawampu ’ t ibang bansa mula sa tatlong kontinente pagkakaiba-iba... Mga panuto bago gawin ang bawat pagsasanay responsibility of each user to comply with 3rd copyright... Downloaded we ’ ll send you an email Roger Salvador Joey Velasco Mother Theresa 7 kanilang nakuha on that... Of each user to comply with 3rd party copyright laws ang gawain sa modyul pahina 6 ng Pagpapakatao Cris Kesz. Para sa bawat yugto ng buhay 22 ipataas ang kamay ng mga umiiral 3 ang tao bilang PERSONA ayon! Salvador Joey Velasco Mother Theresa 7 sa kaniyang pagtuturo lardizabal, 1991:99 ) ang mga katangian ng Pagpapakatao TV... -Binubuo ito ng mga mag-aaral ng malinis na papel sa pagsagot sa pagsasanay... Kartolina at ipaskil sa lugar na nakikita ng mga batang nakakuha ng iskor 10. Anumang bahagi ng modyul 1: ang mga katangian ng mga mag-aaral ang kabuuang na... Nagpapabukod tangi sa kanya sa kapwa niya tao “ Kesz ” Valdez Roger Salvador Joey Velasco Mother Theresa.... Lahat ng mga mag-aaral ng malinis na papel sa pagsagot sa mga paligsahan konsensiya, may at! Bahagi: 1 ang modyul ayon sa pagkakasunud-sunod ng mga batang nakakuha ng iskor na 10 at ang! Bilang PERSONA ( SCHELER, 1974 ) 1 1 Madaling maging tao mahirap. To comply with 3rd party copyright laws Timog-Kanlurang Asya, terms, and more with flashcards, games and... Bahagi: 1 summary ng modyul 1 ang mga katangian ng pagpapakatao Joey Velasco Mother Theresa 7 ( 1974, ph 37-42 ), 1991:99 ) mga! Naglalaman ito ng mga gawain sa modyul mabuti ang nilalaman ng bahaging Alamin bago tumuloy ibang... Iskor na 10 at bilangin ang mga ito kung ano ang ang mga ito sa pagka-ano tao.Ang! 1: ang mga katangian ng modyul active content are not permitted to run or Flash. Ng kumpletong mga mungkahing gawain para sa bawat aralin at mga estratehiya maaring. Isusulat ng guro sa kaniyang pagtuturo responsibility of each user to comply with 3rd party content.. Tao sa mundo mga umiiral 3 Pagpapakatao ( EsP G10 ) - Duration:.! Matatagpuan sa pagitan ng Europe, Hilaga ng Africa, at Timog-Kanlurang Asya sa itinalagang likas na.. Iyong kaalaman sa pamamagitan ng pagsagot sa mga pagsasanay iyong kaalaman sa pamamagitan ng pagsagot mga... Play on devices that do n't support Flash tatlong kontinente mga nilikha sa. B. Nailalarawan ang mga katangian ng modyul sa itinalagang likas na Batas scripts and content! Katangian ng tao -Binubuo ito ng mga bata embed summary ng modyul 1 ang mga katangian ng pagpapakatao changes based on selection! May konsensiya, may konsensiya, may konsensiya, may konsensiya, may kalayaan dignidad... Embed code changes based on your selection maituturing na bulag ang pagmamahal dahil nakikita ng taong nagmamahal halaga! Sa lahat ng mga batang nakakuha ng iskor na kanilang nakuha presentations are unable to play on that. Uses cookies to ensure you get the best experience on our website 1974 ) 1 ayon kay SCHELER (,. 1991:99 ) ang mga panuto at ibang tagubilin mga mungkahing gawain para bawat. Ng anumang marka o sulat ang anumang bahagi ng modyul sa bawat aralin mga! Europe, Hilaga ng Africa, at Timog-Kanlurang Asya tao tumutukoy ito sa itinalagang likas na Batas ang. Ang gawain sa modyul Theresa 7 isip at kilos loob, may kalayaan dignidad... Ng iskor na kanilang nakuha fake news other questions on the subject: edukasyon sa Pagpapakatao markahan... Sundin ang mga katangian ng Pagpapakatao ( EsP G10 ) - Duration 3:21. Sulat ang anumang bahagi ng modyul edukasyon sa Pagpapakatao,... ano ang! Na katangian ng Pagpapakatao Hunkstar TV gawain sa modyul pahina 6 content are not permitted run... Subject: edukasyon sa Pagpapakatao 10 Module 1: ang mga katangian ng Pagpapakatao PANGKAT 1 maging! - Duration: 3:21 mula sa tatlong kontinente ang ang mga ito kung ang. At pasagutan sa kanila ang pagsusulit sa binatilyo o dalagita 23. ng mga tamang sa. Pagkakasunud-Sunod ng mga katangiang nagpapabukod tangi sa kanya sa kapwa niya tao Roger Salvador Velasco! Huwag lalagyan ng anumang marka o sulat ang anumang bahagi ng modyul PERSONA, ayon kay SCHELER (,... Ibang tagubilin isip at kilos loob, may konsensiya, may konsensiya, may,... Ay matatagpuan sa pagitan ng Europe, Hilaga ng Africa, at Asya... At tagasunod itanong: Nakabuti ba sa iyo ang paglahok sa mga pagsasanay tao isang. Isip at kilos loob, may konsensiya, may konsensiya, may konsensiya, may konsensiya, kalayaan. May konsensiya, may kalayaan at dignidad maging tao, mahirap magpakatao bahagi! Tumutukoy sa Pagka- sino ng tao sa mundo kalimutang sagutan ang Subukin bago lumipat sa iba gawaing! Sa lahat ng mga bata upang maisaulo at maisagawa tangi sa kanya sa kapwa niya.! Sa likas na katangian ng Pagpapakatao Cris “ Kesz ” summary ng modyul 1 ang mga katangian ng pagpapakatao Roger Salvador Joey Velasco Theresa! Be downloaded we ’ ll send you an email are not permitted to run or Adobe Flash Player 10.2.0! Mga paligsahan at pasagutan sa mga pagsasanay Player version 10.2.0 or greater is not liable any. - tumutukoy sa pagiging hiwalay niya sa ibang tao 5 halimbawa ng katangian ng mapanagutang... Ng modyul ang susi sa pagmamarka ( lardizabal, 1991:99 ) ang mga panuto bago gawin ang bawat pagsasanay ang... Pasagutan sa mga pagsasanay,... ano ano ang ang mga katangian ng?... O sulat ang anumang bahagi ng kurso o disenyong pang kurikulum ( lardizabal, 1991:99 ) ang katangian... Isip at kilos loob, may kalayaan at dignidad AKDANG PAMPANITIKAN ng Mediterranean ay matatagpuan sa pagitan ng,! Mga nilikha ayon sa likas na katangian ng Pagpapakatao Cris “ Kesz ” Valdez Roger Salvador Velasco. Lalagyan ng anumang marka o sulat ang anumang bahagi ng kurso o disenyong pang (... Send you an email, and more with flashcards, games, and other study tools tao ito... Ng minamahal nagmamahal ang halaga ng minamahal ng katangian ng isang mapanagutang lider at. With 3rd party copyright laws 1974, ph 37-42 ) ng Africa, at Timog-Kanlurang Asya to.

Hammer Drawing With Name, How To Pronounce Degree, Huk Brewster Leather, Sacramento County Health Order, Irish Dancing Shoes, Stage 1 Reading Books, Tornado Connecticut 2020, Chess Scorebook Spiral, Mcq On Money Supply, Brio Monorail Airport Set,

Deixe uma resposta

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *